Bu site kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerez kullanmaktadır. Detay için tıkla!
X

5. Örgütsel Davranış Kongresi 3-4 Kasım'da

3226 kez okundu
09 ekim 2017 pazartesi

Bu sene 5.'si düzenlenecek olan Örgütsel Davranış Kongresi 3-4 Kasım 2017 Tarihleri arasında ANTALYA, Akra Barut Otelinde gerçekleştirilecektir (detaylı bilgi için : http://odkmarmara.org). 
Her yıl kongreye tüm Türkiye'deki devlet ve özel üniversitelerden ortalama 300 civarında katılımcı bildiri sunmak üzere gelmektedir. Ayrıca,
-Bürokratlar
-Ülkemizin önde gelen şirketlerinden üst düzey yöneticiler
-Kamu ve özel sektörden ilgililer
-Üniversitelerden lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri
-Ulusal basın ve ajans temsilcileri
de kongreye ilgi göstermektedir.

Kongrenin İçeriğinde Neler Var?

2 gün sürecek kongrede toplam her biri 4 paralel oturum şeklinde gerçekleşecek 10 adet oturum bulunmaktadır. Her oturumda 3’er bildiri sunulması planlanmaktadır.


Ülkemizde genel olarak yönetim-organizasyon, özel olarak da örgütsel davranış araştırmalarının yerel gerçeklik ve ihtiyaçlarla daha fazla bağlantılı olmasına büyük bir ihtiyaç duyulmaktadır. “Ülkemizde son yıllarda her disiplinde olduğu gibi örgütsel davranış alanında da, bilim insanı, program, araştırma ve yayın sayılarında artışlar yaşandığı gözlenmektedir. Kısacası, bu alanda da niceliksel bir büyüme yaşanmasına rağmen, söz konusu ders, program, araştırma ve yayınların kalitesini ve özellikle de Türkiye’nin gerçekleri ve ihtiyaçlarıyla bağlantısını gereğince sağlama konusunda kat edilmesi gereken hayli mesafe olduğu gözlenmektedir. Türk bilim insanlarınca yapılan çalışmalarının çoğu, hala başka bir kültürel bağlamda geliştirilmiş teori, model ve yaklaşımların gerekli uyarlama çalışmaları yapılmadan kullanılması/uygulanmasından ibaret olmakla birlikte, diğer taraftan, araştırma ve yayınların ülkemizin gerçekleri ve sorunlarıyla ilişkisi de oldukça zayıf olduğu ortaya çıkan bir gerçektir. Bu durum, aslında bilim insanları, üniversiteler, kamu ve özel sektör kuruluş yöneticileri ve diğer paydaşların destekleyici olmayan tutumlarını ortak bir sonucu.

Bu konuda, bilim insanları ve diğer paydaşların ülkemizin şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun, destekleyici yaklaşımlar içinde olmaları büyük önem taşımakta ve özellikle sosyal bilimlerde çok disiplinli ve proje temelli çalışmaların desteklenmesi ve yaygınlaştırılması da sorunun çözümüne ciddi katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Yukarıda belirtilen hususlar, bu alanda gelişimin artırılması ve hedeflerin gerçekleştirilmesine yönelik çözüm önerilerinin ortaya koyulması açısından en büyük değeri ortaya çıkaracaktır. Tüm paydaşlarının(üniversite, kamu ve özel sektör) aynı platformda bir araya getirilerek bağlama ilişkin sorunların anlamlandırılması ve bunların tespit edilerek sorunların çözüm yollarına ilişkin durumun tartışılması bu etkinliğin en temel hedefini oluşturmaktadır.