Bu site kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerez kullanmaktadır. Detay için tıkla!
X

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Bursu

5827 kez okundu
31 ağustos 2015 pazartesi

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Antalya’daki Üniversitelerden herhangi birinde okuyan, kendisinin ve ailesinin maddi imkanları yetersiz olmasına rağmen resmi veya özel bir kurumdan burs alamamış başarılı öğrencilere karşılıksız burs vermektedir. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokratik ve laik düzene inanmış ülkesini seven sağlam karakterli ve başarılı bir öğrenci olmak, bu burslara aday olmanın değiştirilemez şartıdır.

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı tarafından verilen başlıca burs türleri şunlardır:

Ön Lisans bursları,
Lisans bursları,
Yüksek Lisans bursları
Ancak maddi imkandan mahrum olduğunu kabul ve beyan eden öğrenci Antalya Üniversite Destekleme Vakfının bursuna aday olabilir. Bunun için her aday ailesinin ve kendisinin malvarlığı ve gelir durumunu tam olarak beyan eder.

Bilgilerin eksik ve yanlış olarak verildiği tespit edildiği takdirde burs Antalya Üniversite Destekleme Vakfı tarafından kesilir.

Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci, bursunun kesilmesini ister.

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı bursları yükseköğrenim kademesinde birinci sınıf veya ara sınıf öğrencilerine verilir. Dağıtımında sınıf önemli değildir; maddi imkandan mahrum olan daha başarılı adaya öncelik tanınır.

Bursun tahsisi için gerekli başarı koşulları aşağıda gösterilmiştir:

Birinci Sınıflar İçin

Burs, maddi imkanları eşit yetersizlikte olan fakülte veya yüksekokula giriş puanı sırasına göre önde olan adaya tahsis edilir. Bunun için her öğrenci ÖSYM Sonuç Belgesi onaylı örneği ile giriş sırasını gösterir öğretim kurumu belgesini Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Burs Başvuru Formuna ekler ve kayıtlı olduğu Üniversitenin Burs Komisyonuna  (Vakfa iletilmek üzere) teslim eder.

Ara Sınıflar İçin

Burs, alt yıl veya yarıyıl normal eğitim programının derslerinden yıllık genel ağırlıklı not ortalaması a) 100 lük sistem üzerinden değerlendiren Fakülteler için 60 b) 4 lük sistem üzerinden değerlendiren Fakülteler için 2,5 olup bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan adaya tahsis edilir. Öğrencinin başarısız ders sayısı en fazla 2 (iki ) olabilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bunun için her ara sınıf adayı bulunduğu yıl veya yarı yıl derslerinden aldığı notları,  bütün derslerin genel ağırlıklı not ortalamasını ve kaydolduğu üst sınıfı gösterir öğretim kurumu belgesini Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Burs Başvuru Formuna ekler ve kayıtlı olduğu Üniversite’nin Burs Komisyonuna (Vakfa iletilmek üzere) teslim eder.

Yüksek Lisans Bursları

Lisans bitirme genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olan istekliler arasından başarı ortalaması sıralamasına göre önde olan aday öğretim kurumunun  burs komisyonunca önerilir.

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı bursu için başvuru, Burs Başvuru Formu ile yapılır. Bunun için Antalya Üniversite Destekleme Vakfı, ilgili Üniversitelerin burs komisyonlarına yeteri kadar Burs Başvuru Formu gönderir. İkinci bölümde sıralanan adaylık koşullarını taşıyan istekli her öğrenci, İlgili burs komisyonundan alacağı Burs Başvuru Formunu doldurur ve gerekli belgeleri ekleyerek en geç Ekim ayı sonuna kadar ilgili Üniversitenin burs komisyonuna teslim eder.

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Burs Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Burs Başvuru Formuna eklenecek başarı belgeleri aşağıda gösterilmiştir:

Ön Lisans ve Lisans öğreniminin 1. sınıfına yeni başlayan öğrenci için: ÖSYM sonuç belgesi fotokopisi,
Öğretim kurumuna girişteki başarı sırasını gösterir öğretim kurumu belgesi,
Ön Lisans ve Lisans öğrenimi ara sınıf öğrencisi için: Bulunduğu yıl veya yarıyıl derslerinden aldığı notları,  bütün derslerin genel not ortalamasını,  sınıf içindeki başarı sırasını ve kaydolduğu üst sınıfı gösterir öğretim kurumu belgesi;
Yüksek lisans için: Lisans bitirme derecesini ve yüksek lisans öğrenimine kabul edildiğini gösterir üniversite belgesi;
Burs Yönetmeliği

BURS BAŞVURU FORMU

Kaynak Burshaberleri

Etiketler: Burs Üniversite