Bu site kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerez kullanmaktadır. Detay için tıkla!
X

'Benim Kampüsüm Benim Dünyam'Kısa Film Yarışması

4517 kez okundu
03 aralık 2015 perşembe

Fatih Üniversitesi Sanat Ofisi tarafından “20.Yıl” faaliyetleri kapsamında Üniversitemiz öğrencileri arasında ödüllü kısa film yarışması düzenliyor.

‘Benim Kampüsüm Benim Dünyam’ konu başlığı ile yapılacak yarışmada herhangi bir kategori sınırlaması olmayacaktır. Değerlendirme kurulu üniversitemiz içindeki ilgili kişiler tarafından oluşturulacak olan kısa film yarışması, üniversite-öğrenci ilişkisini güçlendirmeyi amaçlarken öğrencilerin üretkenliğiyle bu ilişkiyi görsel-sanatsal araç olan filmle sunarak daha görünür kılmak için tasarlanmıştır. Kısa film ile duygu aktarımının diğer bir nedeni de evrensel düzeyde dikkat çekebilecek çalışmalarla öğrencilerin kreatif yanlarını geliştirmelerine destek olmaktır.

BAŞVURU KOŞULLARI

•    Yarışma, Seçici Kurul Üyeleri dışında tüm Fatih Üniversitesi ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencilerine açıktır.
•    Eserin içeriği Fatih Üniversitesi kampüs yaşantısı odaklı olmalıdır.
•    Kategori (Tür) sınırlaması yoktur. Tüm kategorilerle katılım serbesttir.
•    Filmlerin süresi jenerik hariç en fazla 14 dakika olmalıdır.
•    Katılımcılar yarışmaya en fazla 2 filmle katılabilirler.
•    Tüm başvurulara kısa bir özgeçmiş ve www.sanat.fatih.edu.tr internet adresinden temin edilebilecek katılım formu eklenmelidir.
•    Filmler, 3 CD/DVD kopyası olarak kapalı zarfta www.sanat.fatih.edu.tr internet adresinden indirilebilecek ıslak imzalı başvuru formuyla birlikte en geç 31 Aralık 2015 tarihine kadar, Sanat Ofisi’ne (M-310) elden teslim edilecektir. Islak imzalı başvuru formu olmayan ve belirtilen sürede teslim adresine ulaşmayan eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.
•    Filmlerin değerlendirilmesinde, konuya yaklaşım, kampus yaşantısını yansıtma, çekim estetiği, yapımın özgünlüğü, içeriği ve sanatsal yönü dikkate alınacaktır. 
•    Katılımcı, yarışmaya katıldıktan sonra filmini geri çekemez. Kopyalar iade edilmez.
•    Yarışma şartlarına uymayan çalışmalar değerlendirme dışı tutulacaktır.
•    Yarışma sonuçları 2 Mart 2016 tarihinde yapılacak ödül töreniyle açıklanacak ve aynı tarihte www.sanat.fatih.edu.tr internet adresinden duyurulacaktır. 
•    Dereceye giren katılımcılar, sonuç hakkında bilgilendirilecektir.
•    Yarışmada tüm video kayıt cihazları (kamera, fotoğraf makinesi, cep telefonu vb.) ile yapılan filmler kabul edilecektir.

 ESERE AİT HAKLAR

•    Ödül almış filmlerin yayın hakları Fatih Üniversitesi Sanat Ofisi’ne aittir.
•    Yarışmaya gönderilecek kısa filmlerdeki özgün olmayan metin, görüntü, müzik, vb. kullanımlarından doğacak her türlü telif hakkı, yarışmacının sorumluluğundadır. Bu kapsamda doğacak hukuki sorumluluk eser sahibine aittir.
•    Yarışmaya katılan filmler, Fatih Üniversitesi Sanat Ofisi tarafından ticari olmayan amaçlarla eğitim/tanıtım vs. gibi alanlarda kullanılabilir.
•    Yarışmaya gönderilen eserin alıntı ve/veya çalıntı olmasından doğabilecek her türlü yasal sorumluluklar, yarışmacıya aittir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde, ilgili kısa film, yarışmadan men edilir. Tespit yarışmadan sonra yapılır ise eser sahibi ödüllendirilmiş olsa dahi ödülü geri alınır.
•    Katılımcı, dereceye giren/mansiyon alan filmin kullanım haklarını isminin kullanılması şartıyla Fatih Üniversitesi Sanat Ofisi’ne verdiğini peşinen kabul eder. Buna bağlı olarak gerek Fikri ve Sınai Haklar Kanunu’nu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yarışmaya gönderdiği eserinin/eserlerinin çoğaltma, işlenme, yayma, temsil, umuma iletim, faydalanma v.b. umuma arzda gerekli bilumum haklar için Fatih Üniversitesi Sanat Ofisi’ne izin/muvaffakatname verdiğini kabul eder. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi verdiği izini sonradan kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin / muvaffakatname için her hangi bir telif hakkı veya maddi, manevi talepte bulunmayacağını, gayri kabili rücû kabul, beyan ve taahhüt eder. 
•    Proje, eserler için katılımcının yukarıda verdiği izin/muvaffakat karşılığında telif hakkı bedeli ödemeyecektir.

 JÜRİ
Sanat Ofisi tarafından belirlenen seçici kurul filmleri değerlendirmeye alacaktır.

ÖDÜLLER
1. Birinci Esere Laptop
2. İkinci Esere Fotoğraf Makinesi
3. Üçüncü Esere Tablet
4. Mansiyon Jüri Özel Ödülü Yönetmenlik Eğitimi+Sertifika 
Tüm katılımcılara sertifika ve promosyon ürünler takdim edilecektir. 1.liğe değer eser olmadığı takdirde bu sıralama ve ödül boş bırakılacaktır.
Ödüller Türkiye Cumhuriyeti Vergi Mevzuatına tabidir.

ÖDÜL TÖRENİ
Ödül alan filmlere ödülleri Fatih Üniversitesi Sanat Ofisi tarafından 2 Mart 2016 tarihinde yapılacak ödül töreniyle duyurulacak ve sahiplerine teslim edilecektir.

DİĞER HUSUSLAR
Bu şartnamede belirtilmeyen diğer hususlarda karar yetkisi Fatih Üniversitesi Sanat
Ofisi’ne aittir. Fatih Üniversitesi Sanat Ofisi ilgili mevzuatı değiştirme hakkına sahiptir.
Yarışmaya Katılacak Tüm Yarışmacılara Başarılar Dileriz.


İLETİŞİM
Fatih Üniversitesi Sanat Ofisi (M-310)
www.sanat.fatih.edu.tr 
sanat@fatih.edu.tr

(0212) 866 33 00- 4044

Kaynak