Bu site kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerez kullanmaktadır. Detay için tıkla!
X

Bursa Ticaret Odası (BTSO) Burs Başvurusu

9650 kez okundu
08 eylül 2015 salı

Bursa Ticaret Odası (BTSO) doğum yeri Bursa olan veya öğrenimini Bursa’da tamamlayan ihtiyaç sahibi üniversite öğrencilerine burs vermektedir.

2015-2016 öğretim yılı Yükseköğretim Burs başvuruları 1-30 Eylül 2015 tarihleri arasında alınacaktır.

1.     BURS BAŞVURUSUNDA ARANACAK HUSUSLAR

a) T.C vatandaşı olmak,

b) Yüksek öğretim kurumlarına  lisans eğitimi düzeyinde kayıt yaptırmış olmak.

c) Doğum yeri Bursa olması veya orta öğrenimini Bursa’da tamamlamış olması (Bursa ili sınırları esas alınarak)

d) Öğrencinin kendisi veya ailesi öğrencinin eğitim giderlerini karşılayamayacak durumda bulunması. (Burs alacak öğrencinin ailesinin toplam aylık gelirinin net 2.500 TL’nin altında olması. Bunun ispatı için istenecek belgeleri Yönetim Kurulu belirler.)

e) Herhangi bir firma veya kuruluşta çalışmamak,

f) Herhangi bir suçtan dolayı mahkumiyet almamış olmak veya hakkında açılmış adli, idari soruşturma yahut disiplin soruşturması bulunmamak,

g) Çalışkan ve Başarılı olmak (Bursiyer kontenjanına dahil edilerek burs verileceklerin belirlenmesinde, üniversiteye yeni başlayan veya hazırlık sınıfını yeni tamamlayan öğrenciler için üniversite giriş sınavı sıralaması, ara sınıflardaki öğrenciler ise üniversite giriş sınavı sıralaması ve lisans not ortalamasına göre değerlendirilir. Yükseköğrenim gören ve ara sınıflarda bulunan öğrencilerden başvuru veya bursun devamı için istenen asgari not ortalaması şartı 4 üzerinden en az 2,40 veya 100 üzerinden en az 60 olması, eğitim aldığı dönemdeki tüm derslerinden geçmiş olması gerekmektedir)

2.     BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

a) Öğrencinin kayıtlı olduğu Yükseköğretim kurumunca verilmiş Öğrenim kayıt belgesi

b) Mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diploma fotokopisi

c) Ara sınıflarda okuyan öğrenciler için lisans transkript belgesi

d) ÖSYM LYS  sonuç belgesi fotokopisi

e) Bir adet vesikalık fotoğraf

f) Nüfus cüzdanı fotokopisi

g) Ailenin gelir durumunu gösterir belge

Başvuru Formu için tıklayınız.


Kaynak: BursHaberleri

Etiketler: Burs Üniversite