Bu site kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerez kullanmaktadır. Detay için tıkla!
X

Işık Üniversitesi'nde Pozitif Psikoterapi Temel Eğitim Programı

3237 kez okundu
26 ekim 2015 pazartesi

Çatışma çözümüne odaklı ve insanın öz kaynaklarını temel alan “Pozitif Psikoterapi” yöntemi; temelde psikodinamik bir yaklaşımla insanın pozitif kavramlaştırmasına dayanan transkültürel bir bakış sunar.
İnsanın doğası gereği birçok beceri ve büyük bir potansiyelle donatılmış olduğu temel varsayımıyla, hastanın kendi yeteneklerini kullanarak hastalık ve bozukluklarla baş etmesine yardımcı olmayı amaçlar.

Eğitime, Tıp, Psikoloji, İdari Bilimler, İnsan Kaynakları, Hukuk alanlarında çalışanların veya Psikolojik Danışman, Sosyal Çalışmacı, Yüksek Hemşire, sağlık Yöneticileri ve bu alanlardaki öğrenciler katılabilecek.

Amaç:
Bu eğitimin amacı Pozitif Psikoterapinin temel kavram ve tekniklerini vermektedir. Temel Eğitim Programı toplam 200 saatten oluşmaktadır. Programın 120 saatlik kısmı 4 bölümden oluşup teorik ve metodolojik çalışma ve kendini-keşif grup çalışmaları içerir. Ayrıca 30 saatlik intervizyon çalışması, 40 saatlik literatür, Kitap okuma ve yazılı ödevleri ve toplam 10 saatlik yazılı ve sözlü sınav uygulaması vardır.

Eğitim tarihleri:
1.Modül: 23-25 Ekim 2015, 2.Modül: 4-6 Aralık 2015, 3.Modül: 29-31 Ocak 2016, 4.Modül: 11-16 Mart 2016

Eğitmen:
Yrd.Doç.Dr. Rukiye Hayran (Director of İstanbul Positive Psychotherapy Center)
 

‘HER İNSAN İÇİNDE KEŞFEDİLMEYİ BEKLEYEN BİR CEVHER TAŞIR’

Pozitif Psikoterapi; insancıl ve psikodinamik bir yaklaşım olup çatışmaların, sorunların pozitif yönlerine ağırlık veren kültürlerarası bir psikoterapi yöntemidir. Pozitif Psikoterapi 1960’ların sonlarından başlayarak Prof. Nossrat Peseschkian ve çalışma arkadaşları tarafından Almanya’da geliştirilmiştir. Peseschkian, İran’da doğup büyümüş, tıp eğitimini Almanya’da aldıktan sonra bu ülkeye yerleşerek çalışmalarını burada sürdürmüştür.  Peseschkian’ının yaşamındaki bu kültürel değişimler, Pozitif Psikoterapiyi geliştirirken onu kültürlerarası bir kuram geliştirmeye yönlendirmiştir.

Pozitif Psikoterapi; psikodinamik yaklaşımlar, varoluşçu-humanistik yaklaşımlar, davranışçı yaklaşımlar ve kültürel terapi yaklaşımları olmak üzere dört ana yaklaşımın etkileriyle ortaya çıkan bütüncül bir yaklaşımdır.

Pozitif Psikoterapi’nin insana bakış açısı pozitiftir ve insanın dört temel kapasite ile gelişmeye müsait olduğuna inanır: fiziksel, zihinsel, sosyal ve manevi. Pozitif Psikoterapide ruhsal bozukluklar yeni ve olumlu bir şekilde yorumlanmaktadır.

FARKLI KÜLTÜRLERİN SORUNLARLA BAŞA ÇIKMA YÖNTEMLERİ YOL GÖSTERİR
Pozitif Psikoterapi orijinal bir yaklaşıma sahiptir: Hem terapist, hem de hasta tarafından kolaylıkla anlaşılabilmesi için günlük yaşamda kullanılan ifadelerden oluşan temel kavramları, söyleyişleri, hikayeleri kullanmaktadır. Hikayeler, atasözleri ve farklı kültürlerin olaylarla nasıl başa çıktığını gösteren örnekler, terapist ve hasta arasında aracı olarak kullanılır.

‘EN GEVEZE KUŞ UMUTTUR, KALBİNİZDE HİÇ SUSMAZ’
Pozitif Psikoterapide üç temel görüş dikkate alınır:
-Umut prensibi; Pozitif kavramsallaştırma, insanın pozitif yönlerine, kapasite ve yeteneklerine sorunlar içerisinde de hangi yönlerinin bu sorunu çözmek için geliştirilebileceğine odaklanır ve terapide umudu kaybetmeden yeni bir bakış açısıyla hastanın vizyonunu geliştirir.

-Denge modeli; Çatışma dinamikleri ve içeriği. Çatışmaların, sorunların nerelerden kaynaklandığını, kendi iç dinamiğimize, kişiler arası ilişkilerimize, kültür ve değerlerimize, geleneklerimize, kuşaklar arası aktarımlarımıza bakarak anlamaya çalışır. Hayatımızı dengede tutmanın önemine ve “denge” sorunlarının ne tür psikolojik ve psikosomatik sorunlara yol açtığını bize gösterir.
-Konsultasyon prensibi; 5 aşamalı terapi modeli. 5 aşamada bir psikoterapinin nasıl yapılacağını bize uygulamada adım adım gösterir.

Programın Geçerliliği:
WAPP (World Assosication of Positive Psychtherapy) Dünya Pozitif Psikoterapi Birliği’nin bir üyesi olarak düzenlenen eğitim programına katılanlar, dünyaca geçerli WAPP onaylı sertifika alabileceklerdir. www.positum.org

Kaynak Milliyet

Etiketler: Üniversite Eğitim