Bu site kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerez kullanmaktadır. Detay için tıkla!
X

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu Bursu

7783 kez okundu
26 ağustos 2015 çarşamba

Türkiye Turing ve Otomobil Kurumu lisans, lisansüstü ve doktora sonrası araştırma bursu veriyor.

Kurum tarafından her yıl yeniden tespit ve ilan edilecek kontenjan, tutar ve sürelerde verilecek olan karşılıksız bursların türleri şunlardır:

a) Tüm konu ve sınıflarda öğrenim gören öğrencilere verilecek ‘ Öğrenim Bursları’

b) Yüksek Lisans ve Doktora yapan öğrencilere verilecek “Lisansüstü Bursları”

c) Doktora sonrası her türlü “Araştırma Bursları”

Öğrenim Bursları

Kurum, öğrenim bursları her türlü öğrenim kademesinde kayıt yaptıran yeni öğrencilerle, ara sınıf öğrencilerine verilir. Hazırlıktan birinci sınıfa geçenler ara sınıfta sayılır. Dağıtımda ara sınıf farkı gözetilmez; Bursun tahsisi ve sürdürülmesi için gerekli başarı şartları aşağıda verilmiştir.

Üniversiteye ilk girişte ÖSYM giriş puanı başarı kriteri olarak alınır. Ara sınıf öğrencileri için burs, bir önceki yıl veya yarıyıl normal eğitim-öğretim programının bir üst sınıfa geçmeye hak kazanmış adaya tahsis edilir

Lisansüstü Bursları (Yüksek Lisans ve Doktora)

Üniversitelere bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim (tezli-tezsiz yüksek lisans ve doktora) yapan başarılı öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız burs verilir. Başvuruların değerlendirilmesinde akademik özgeçmiş ve lisansüstü eğitim konusunun kurumun amaçlarına uygunluğu dikkate alınır. Yüksek lisans bursu için başarı kriteri; 1 yıl ders dönemi, 2 yıl tez dönemi olmak üzere toplamda 3 yıldır. Doktora bursu için başarı kriteri; 2 yıl ders ve yeterlilik dönemi, 3 yıl tez dönemi olmak üzere toplamda 5 yıldır.

Kurum tüzüğünde belirlenen turizm, kültür, sanat, eğitim ve spor alanlarında yarışma yapmak suretiyle lisans üstü, doktora ve doktora sonrası “araştırma bursları” verebilir. Ayrıca, Kuruma destekleme talebiyle araştırma bursu talebinde bulunulabilir. Yönetim Kurulu başvuru hakkında uzmanlardan oluşan bir komisyon oluşturmak suretiyle araştırma bursu verilmesine karar verebilir. Araştırma bursunun süresi ve miktarı uzmanlardan oluşan komisyonun vereceği rapora göre belirlenir.

Kurum bursları genel ilke olarak Ekim ayında başlamak üzere yılda 9 ay süre ile verilir.

Kuruma yapılacak başvurular; Kurum web sitesindeki başvuru formu doldurularak yapılacaktır. Burs Komisyon değerlendirmesi sonucunda, bursa hak kazananların evrak asılları Kurum Merkezine teslim edilmeden burs ödemesi başlamaz.

Başvuru e-posta adresi: burs2015@turing.org.tr

Yapılacak başvurularda, Öğrenci Başvuru Belgesi’nin ekinde bulunması gereken belgeler şunlardır:

a) Nüfus Cüzdanı Örneği, (başvuru sırasında nüfus cüzdanı aslı ile birlikte başvurulması gerekir)

b) Öğrenimine yeni başlayan bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın ÖSYM Sonuç Belgesi fotokopisi.

c) Lisans öğrenimi ara sınıfındaki bursiyer adayları için başarı belgesi olarak adayın tamamladığı son ders yılı veya yarı yıl itibariyle derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını gösteren ve üniversite tarafından onaylanmış belge,

d) Lisansüstü öğrenimine yeni kaydolan adaylar için başarı belgesi olarak adayın lisans öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamasını gösteren not belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisi ve tezli-tezsiz yükseklisans veya doktora öğrenimine kabul edildiğini gösterir Üniversite’den alınmış belge,

e) Lisansüstü öğreniminin ileri yıllarındaki adaylar için başarı belgesi olarak lisansüstü öğrenimi süresince almış olduğu dersleri, bu derslerden aldığı notları ve ağırlıklı genel not ortalamalarını gösteren not belgesinin aslı veya Üniversitece onaylı fotokopisi; varsa yayın listesi ve bu yayınlardan birer kopya;

f) Kurum tarafından istenebilecek diğer belgeler.

g) Bursiyer adayı tarafından doldurulan Kurumca hazırlanan “başvuru formu”

TÜRKİYE TURİNG VE OTOMOBİL KURUMU BURS YÖNETMELİĞİ ve BAŞVURU FORMU

Kaynak Burshaberleri

Etiketler: Burs Türkiye