Bu site kullanıcı deneyimini iyileştirmek için çerez kullanmaktadır. Detay için tıkla!
X

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı (Yaşar Holding) Bursu

11724 kez okundu
30 eylül 2015 çarşamba

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı üniversitelerde yüksek lisans, lisans, yüksekokul ve meslek yüksekokulunda okuyan yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı (Üniversitelerin, İşletme, İşletme Mühendisliği, Turizm İşletmeciliği, İktisat, Kimya Lisans, Kimya Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Gıda Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Mimarlık, Veterinerlik, Su Ürünleri bölümlerinde eğitim gören) öğrencilere, Vakfın Öğrenci Burs Yönetmeliği çerçevesinde tamamen karşılıksız burs verilmektedir.

-2015-2016 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 03 Eylül – 16 Ekim 2015
–YEKV Burs Başvuru Formu www.yasar.com.tr/vakif web adresimizden doldurulup, yazıcıdan çıktısı alınıp imzalanarak ek istenilen belgelerle birlikte Vakfa teslim edilecektir.

BURSA ADAY OLABİLMEK İÇİN ARANILAN ŞARTLAR

– T.C. Vatandaşı olmak,
– Başarılı öğrenci olmak,
– Burs almayı gerektirecek maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak,
– Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olması,
– Hiçbir resmi, özel kurum ve kuruluştan burs veya herhangi bir şekilde maddi yardım almıyor olmak.
– Vakıf Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, ikinci öğretim ve uzaktan eğitim görmüyor olmak.
– Başarı Koşulları:
+ Yüksek Lisans için: Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75 olması),
+ Yüksek öğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Fakülte veya yüksekokula giriş puan sırasına göre önde olmak,
+ Ara sınıflar için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65) olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.

BURS BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

YEKV‘in web sayfasından temin edilecek “YEKV Burs Başvuru Formu”na;

– Yüksek Lisans için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren belgeyi ve yüksek lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgelerini (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömester, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek)

– Yükseköğrenime yeni kayıt yaptıranlar: LYS, YGS ve ÖSYS Sonuç Belgelerinin örneğini,

– Ara sınıflarda öğrenim görenler: Öğrenim süresince aldıkları dersleri, notları, genel not ortalamasını gösteren öğretim kurumundan onaylı not dökümü belgesini (transkript)

Tüm Öğrenciler:

– Öğretim kurumundan alınmış onaylı Öğrenci Belgesi,
– Disiplin durumunu gösterir resmi belge (Fakülte öğenci işlerinden ve burs ofisinden)
– Okuyan kardeşler için okul müdürlüğünden alınan öğrenci belgesi,
– Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
– İkametgah belgesi,
– Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
– Ailenin oturduğu ev kira ise kira sözleşmesi fotokopisi,
– 1 mutaber kişiden referans mektubu
– Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:
+Çalışanlar için maaş bordrosu,
+Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
+Emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi,
+Geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge
ekleyerek Vakfa (Şehit Fethibey Cd. No: 120 İzmir) gönderirler.

BURSUN ÖDENMESİ

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, burs sözleşmesini imzaladıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır. Bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.

BURSLARIN KESİLMESİ

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından sağlanan burslar aşağıdaki hallerde kesilir.
– Öğrencinin, devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması.
– Öğrencinin devam etmekte olan eğitimine ara vermesi veya yarıda bırakması.
– Öğrencinin devam ettiği öğrenim kurumunda disiplin cezası alması.
– Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırılma cezası alması veya gerek okulda gerekse okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tespit olunması ve hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkûm olması.
– Öğrencinin, alttan ders bırakmak suretiyle kayıtlı olduğu bölümün normal öğrenim sürelerini aşması ve dönem uzatması.
– Öğrencinin burs başvuru formunda gerçeğe aykırı bir beyanda bulunduğunun tespit edilmesi.
– Başarı gösteremeyen veya bu başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Burs Komisyonu’nca kabule şayan bir mazeretinin bulunmaması.
– Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci durumu vakfa bildirir ve burs ödemesi kesilir.

EK AÇIKLAMALAR

– Formun yazıcıdan çıktısı alınıp eksikleri tamamlanarak (imza, fotoğraf vb.) ek istenilen belgelerle birlikte Vakıf Merkezine gönderilecektir.
– Formu ve istenilen belgeleri Vakfa göndermeyen öğrenci başvuru yapmış sayılmayacaktır.
– Eklenecek belgelerin eksik olması, soruların boş bırakılması, net ve açık bir dille yanıt verilmemesi, imzalanmaması elenme nedenidir.
– Halen bir başka kurumdan burs alanlar YEKV bursuna başvuramaz. Başvuru yapan öğrenci sadece öğrenim ve katkı kredisi alabilir.
– Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler. YEKV bursunun çıktığı kesinleştikten ve onay verdikten sonra bir başka burs/burslar çıkması durumunda derhal diğer burs/burslar iptal ettirilmelidir.
– Burs Başvurusu hakkındaki sorularınız için bize 0232 – 495 00 00 nolu telefondan ulaşabilir veya vakif@yasar.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. (Burslarla ilgili sorularınız için hafta içi 09.00 – 17.30 saatleri arasında aramanızı rica ederiz.)
– Tüm form alanları BÜYÜK HARFLERLE doldurulmalıdır.(Sadece e-mail alanı küçük harflerle doldurulmalıdır.)

Kaynak Burshaberleri

Etiketler: Burs Holding